home

วัดและศาลเจ้า

วัดและศาลเจ้า

ท่ามกลางความเงียบสงบของศาลเจ้าและวัดต่างๆ รวมทั้ง วัดฮิเอซัน เอ็นเรียคุจิ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกนั้นหากเงี่ยหูฟังจะได้ยินเสียงกระซิบของประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งจะพาท่านเข้าถึงแก่นแท้ของประเทศญี่ปุ่น

Category

Saikyoji temple

ศาลเจ้า ฮิโยชิไทฉะ

ศาลเจ้าฮิโยชิไทฉะ เป็นศาลเจ้าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและ เป็นศาลเจ้าหลัก ในการจัดงานเทศกาลซันโนะ ซึ่งปัจจุบันมีสาขามากกว่า 3800 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังถูกจัดอันดับลงใน บันทึกประวัติศาสตร์สิ่งก่อสร้างที่มีอายุยาวนานของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ตัวศาลเจ้านั้นประกอบไปด้วยห้องโถง 21ห้อง โดยแบ่งออกเป็น ปีกตะวันออกและปีกตะวันตก ซึ่งภายในแต่ละห้องนั้นได้มีการจัดเก็บรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่าไว้อย่างดี นอกจากนั้น ภายในศาลเจ้ายังสามารถเข้าชม โอมิโกะชิ หรือ ศาลเจ้าเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการประกอบเทศกาลซันโนะทุกๆปี